Standardy ITIL

TaskPool je postaven na základních principech ITIL. Jsou to popsané a veřejně dostupné informace o praktikách používaných ve Správě služeb IT. Zabývá se IT procesy ve firmě či instituci se zaměřením na neustálé zlepšování kvality těchto služeb. Těmito principy měření výkonů a jejich neustálým řízením si vysloužil ITIL celosvětový úspěch.

ITIL = Information Technology Infrastructure Library
(knihovna infrastruktury informačních technologií)

Hlavní přínosy implementace principů ITIL

 • - vysoká spokojenost zadavatelů i řešitelů IT požadavků
 • - zvýšená dostupnost IT služeb
 • - zefektivnění ostatních firemních procesů
 • - finanční úspory plynoucí ze snížené časové náročnosti rutinních operací, zlepšení správy a využití zdrojů
 • - metriky slouží k rychlejšímu rozhodování managementu

TaskPool a procesní řízení (jeden ze základních pilířů ITIL)

 • - zajišťuje zvýšení výkonnosti a efektivity (analýza stávajících procesů a jejich zefektivnění)
 • - procesní modelování a zlepšování (definice cílů, procesů organizace, zodpovědnosti a metrik)
 • - procesní reingeneering (pokud si nevíte s nastavením procesů rady, navrhneme řešení na základě best practices)

Přínosy procesního řízení

 • - vzrůst spokojenosti zákazníků (a tím vzrůst obratu)
 • - snížení nákladů (odstranění chyb a redundancí)
 • - modernizace a zjednodušení procesů
Standardy ITIL

Žádost o soukromé DEMO

Aegon
COOP
ČSOB Pojišťovna
Hilton
Joyce
LEONI
KLEIN
UK
Petitpress
Saneca
Cemex
ÚJV ŘEŽ
Versino
ZZSJCK
CENTRA
DHL

Kontaktní informace

Adresa

ComArr, spol. s r. o.
Tolarova 291, 533 51 Pardubice
+420 466 889 111

Obchod

Pavel Heřman
obchod@taskpool.cz
+420 724 040 343

Podpora

Helpdesk
podpora@taskpool.cz
+420 607 100 739