Eskalace

Eskalace je funkce systému TaskPool umožňující dva druhy činností, a to zasílání e-mailů a provádění skriptů. Pomocí e-mailů můžeme uživatele automaticky upozorňovat na nové taskya a pomocí skriptů je možné v nich automaticky provádět změny.

Zasílání e-mailů

Pomocí e-mailů můžeme uživatele automaticky upozorňovat na tasky splňující nadefinovanou eskalační podmínku. Kontrola splnění dané podmínky se u všech tasků provádí každou minutu. Hlavní rozdíl oproti notifikacím je tedy v tom, že se podmínky kontrolují bez nutnosti změny stavu tasku. Můžeme tak např. nastavit e-mailové upozornění, že se blíží termín vypršení tasku a s taskem se nic neděje. Eskalace kontroluje splnění podmínky vždy při libovolné změně tasku, podobné upozornění by tedy pomocí standardní notifikace nebylo možné. Každá eskalace se po splnění její podmínky zasílá pouze jednou, nehrozí tak duplikování zaslaných e-mailů.


Provádění skriptů

Pomocí provádění skriptů je možné automaticky provádět změny v tascích. Např. pokud se zákazník nevyjádří k řešení daného tasku do 3 dnů, pomocí eskalace se task po uplynutí lhůty automaticky schválí a přejde do archivu.

Eskalace automaticky kontrolují řešení úkolů a požadavků.

Žádost o soukromé DEMO

Aegon
COOP
ČSOB Pojišťovna
Hilton
Joyce
LEONI
KLEIN
UK
Petitpress
Saneca
Cemex
ÚJV ŘEŽ
Versino
ZZSJCK
CENTRA
DHL

Kontaktní informace

Adresa

ComArr, spol. s r. o.
Tolarova 291, 533 51 Pardubice
+420 466 889 111

Obchod

Pavel Heřman
obchod@taskpool.cz
+420 724 040 343

Podpora

Helpdesk
podpora@taskpool.cz
+420 607 100 739