Evidence pracovní doby

V každém oddělení firmy je dříve nebo později potřeba vykazovat provedené práce. S jednotlivými záznamy lze následně pracovat v reportech a výsledky použít pro další strategické změny ve firmě. Systém TaskPool dokáže vykazovat práci řešitelů dvěma způsoby a to jednoduchým nebo pokročilým vykazováním.

a) jednoduché vykazování

Se provádí pomocí jednoduchého dynamického pole typu Counter. Řešitel v rámci editace tasku zapisuje hodnotu času, který strávil. Pomocí dyn. pole Counter se počty hodin načítají (znamínkem "-" se provádí korektura). Výsledkem je číselná hodnota, bez analytického členění.

b) pokročilé vykazování

Naleznete v modulu Výkaz práce. Výsledkem je analytické rozčlenění činností vykázaných v rámci tasku/úkolu. Lze sledovat různé typy práce jako servis tiskárny či pravidelná údržba serveru a dalších činností jako je cestovné nebo čas strávený na cestě. Tyto údaje jsou od sebe vždy odděleny a lze s nimi pracovat ve výkazech.

Výkazy

Od verze 2.8 je možno provádět tzv. uzávěrku výkazů práce. K hodnotám vykázaných jako provedená práce lze přiřadit i hodnoty, které jsou fakturovány či uzavřeny. Tyto hodnoty nejsou zpravidla stejné a majitele systému jejich porovnání velmi často požadují pro zjištění efektivity servisního či jiného oddělení.

V kombinaci s reporty představuje evidence pracovní doby silný nástroj pro firemní time management.

Žádost o soukromé DEMO

Aegon
COOP
ČSOB Pojišťovna
Hilton
Joyce
LEONI
KLEIN
UK
Petitpress
Saneca
Cemex
ÚJV ŘEŽ
Versino
ZZSJCK
CENTRA
DHL

Kontaktní informace

Adresa

ComArr, spol. s r. o.
Tolarova 291, 533 51 Pardubice
+420 466 889 111

Obchod

Pavel Heřman
obchod@taskpool.cz
+420 724 040 343

Podpora

Helpdesk
podpora@taskpool.cz
+420 607 100 739