Outsourcing IT

Outsourcing IT služeb již dávno není výsadou velkých firem, ale může být ideálním řešením i pro menší firmy, které nechtějí zvyšovat své náklady na mzdu IT specialistů, kteří nejsou zrovna levní. Tím se firmě sníží provozní náklady, může se soustředit na svůj byznys a je více konkurenceschopná.

Snadný outsourcing IT

Máme připravené řešení pro firmy, které se zabývají poskytování outsourcingových služeb v oblasti IT (ať už jenom částečný nebo kompletní outsourcing). Jelikož tyto služby sami poskytujeme, máme s tímto oborem mnoholeté zkušenosti. Jako nástroj pro komunikaci mezi obchodními partnery slouží systém TaskPool se svými nástavbovými moduly (HelpDesk, SMS modul, SLA modul, případně propojení na systémOCS Inventory, který zajišťuje přehled o HW a SW prostředcích zařízení v síti).

Při implementaci je klíčovým momentem analýza procesů outsourcované firmy. Přitom je třeba, aby u analýzy procesů byl přítomen zástupce managementu firmy. Jejich zadání s sebou totiž často nese úpravu vnitřních směrnic organizace. Pokud se ovšem analýza neprovede dostatečně (nejsou například jednoznačně definovány zodpovědné osoby), vznikají dále v průběhu plnění požadavků problémy s jejich realizací a není zajištěn jejich hladký průběh, což je pro přínos celého systému stěžejní.

Na rozdíl od mnohých případů zavádění norem ISO a ITIL je implementace systému TaskPool považována za optimalizaci firemních procesů. Pro outsourcovanou firmu to znamená pouze problém s IT (incident, změnu, požadavek …) zadat, ideálně přes webový formulář, případně telefonicky, email, sms. Další řešení dle dohodnutých pravidel (SLA) s outsourcerem potom eviduje TaskPool automaticky.

Nedílnou součástí celého systému jsou i výkazy. K tomu prvotně slouží záznam evidence práce a ostatního materiálu ke konkrétnímu úkolu. Další statistiky a metriky lze čerpat buď pomocí výstupů (sestavy, grafy, protokoly) nebo exportem do univerzálních formátů pro další zpracování například ve vašem CRM systému (protokol XML, CSV).

Jelikož za sebou máme silný programátorský tým včetně analytiků, jsme Vám schopni zajistit implementaci celého systému na klíč.

Žádost o soukromé DEMO

Aegon
COOP
ČSOB Pojišťovna
Hilton
Joyce
LEONI
KLEIN
UK
Petitpress
Saneca
Cemex
ÚJV ŘEŽ
Versino
ZZSJCK
CENTRA
DHL

Kontaktní informace

Adresa

ComArr, spol. s r. o.
Tolarova 291, 533 51 Pardubice
+420 466 889 111

Obchod

Pavel Heřman
obchod@taskpool.cz
+420 724 040 343

Podpora

Helpdesk
podpora@taskpool.cz
+420 607 100 739